Pályázatok

Régebbi pályázatainkról

Örömteli kapcsolat a Duna mind két partján. 2004 decemberében észak és dél-Komárom óvodavezetői között egymás szakmai megsegítésére megállapodás jött létre.

A közös pedagógiai munka folytatásaként Kistáltos Óvoda pályázatot adott be az észak és dél komáromi óvodák nevében „Együtt egymásért ovihídon” címmel az Interreg Magyarország- Szlovákia - Ukrajna Szomszédsági program pályázatára. Benyújtott pályázatunkat nagy örömünkre kb.

460. pályázat közül választották ki elfogadásra. A pályázatban 5 szlovákiai magyar nyelvű és 7 komáromi óvoda vett részt. A röpke másfél év alatt 24 alkalommal látogattak egymáshoz az óvodapedagógusok.

Pályázatunk célja, hogy a szlovákiai magyar nyelvű óvodák a nálunk jól működő pedagógiai szakszolgálat munkáját és óvodáink nevelési programjait megismerjék, és munkájukhoz segítséget kapjanak.

Az észak –komáromi óvodapedagógusok logopédiai, gyógy testnevelési előadásokon és bemutatókon vettek részt. Ezen kívül a fejlesztő pedagógus munkájával ismerkedtek.

A dél-komáromi óvodapedagógusok az élő néphagyományokkal, azok megőrzésével ismerkedtek. Ezeket az értékeket utána beillesztették saját nevelési programjukba.

A gyermekek sem maradtak ki a pályázati munkából. A gyermekek részére sok közös program szerveztünk: pl.: vándor rajzkiállítást, léggömberegetést, közös papír hajóküldést a Dunán és játszóházat. A szülőket előadásokra hívtuk, akik ez által segítséget kaphatnak a szakemberektől.

Az előadásokról, bemutatókról videó felvétel készült. Ezen kívül megvalósítottuk az észak komáromi óvodák logopédiai szakkönyvekkel, a gyógy-testnevelő által készített saját segédanyaggal való ellátását. Pályázati pénzből a szlovákiai magyar óvodák számítógéphez is jutottak. A projekt 2006 októberétől indult és 2007 decemberében végződött záró kiadvány és fotókiállítás megnyitásával.

A pályázat önrészét Komárom város Oktatási Bizottsága biztosította. A pályázatról folyamatosan beszámolt a Komárom – Esztergom megyei média és cikk jelent meg az óvodai szaklapban. A közös munka nagy lelkesedéssel töltötte el a Duna mindkét partján dolgozó óvodapedagógusait.

További pályázataink:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara 2014 augusztusában pályázatot írt ki Bázisóvoda cím elnyerésére. A pályázaton sikeres elbírálást kaptunk és elnyertük a Nyugat -magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája címet.

Boldog Óvoda pályázat

2018-ban csatlakoztunk a Boldog Óvoda országos programjához.
A pályázat célja a pozitív gondolkodás kialakítása kisgyermek korban.
Havi lebontásban számos közös programban vehettek részt gyermekeink.
Az eredményekről a Boldog Iskola és Óvoda honlapján számoltunk be.

A következő tanévre is pályázatot nyújtottunk be a cím elnyerésére.


Erasmus pályázat

Óvodánk sikerrel pályázott  Tempus Közalapítványnál Külföldi pályázatra.

A pályázat címe : Flying Words ,melyben két éven keresztül dolgozunk együtt

külföldi partnerintézményekkel , Spanyolországból, Bulgáriából és Lengyelországból.