Gyermekkép

Az óvoda elfogad és befogad minden olyan óvodáskorú gyermeket, akinek neveléséhez tárgyi és személyi feltételei adottak.

A gyermekek egyénenkénti változó igényei és szükségletei, valamit a fejlődő személyiség szabad kibontakoztatása elősegítésére alakítottuk ki a program szervezeti kereteit.

 

A gyermek szabadon választhat:

-mikor hol játszik, milyen tevékenységet folytat vagy kezd,

-élményeit, tapasztalatait milyen módon szeretné kifejezni,

-mikor kivel tevékenykedik,

-milyen segítséget fogad el.

A pedagógus ismeri gyermek anamnézisét, személyiségjegyeit, a gyermek testi – lelki szükségleteit, az őt körülvevő hatásokat. Nyomon követi a gyermek fejlődését, segíti a tapasztalatszerzésben. Segíti, hogy a gyermek nyitottá váljék tulajdonságai fejlesztésére, az egyenetlen fejlődés kiigazítására.

,,Ön választ mi segítünk"

A TESCO áruházlánc pályázatán alapítványunk továbbjutott a szavazati fordulóba.

Kérjük segítségüket ,hogy kerépár pályánk megszépülhessen és kerékpárokat tudjunk venni !!

Úgy szavazhat ránk ,hogy vásárol és a kapott kupont a Kis Táltos Alapítvány dobozába dobja.

Szavazatát köszönjük !